شنبه, 14 بهمن 1396 19:04

گردشگری و انواع آن

     سازمان جهانی گردشگری[1] در سال 1991 به بررسی مفهوم گردشگری در حوزه‌ای فراتر از تعاریف کلیشه‌ای تعطیلات پرداخته‌است. تعریفی که رسماً پذیرفته شده‌است: فعالیت‌هایی که شخص در طی سفر و در زمان اقامت در محلی به جز محیط متعارف خود به مدت کمتر از یک سال متوالی و با اهدافی چون گذراندن اوقات فراغت، کسب و کار و غیره انجام می‌دهد. اصطلاح محیط متعارف (معمول) جابه‌جایی‌های بین محیط‌های سکونت معمول و سفرهای منظم و عادی بین محل اقامت و محیط کار را شامل نمی‌شود (گلدنر و ریچی، 1392: 24).

 انواع گردشگری

منتشرشده در گروه مدیریت
جمعه, 20 ارديبهشت 1392 23:59

توریسم سیاه و مقاصد آن

محوطه تاریخی پمپی که زمانی تنها مقصد توریسم سیاه محسوب می‌شد اکنون الگویی شده برای محوطه‌های مصیبت‌زده جهان تا با این نوع توریسم، از زیر بار سنگین مصیبت وبلایای طبیعی و اجتماعی قد راست کنند.

منتشرشده در گروه مدیریت