شنبه, 14 بهمن 1396 19:04

گردشگری و انواع آن

     سازمان جهانی گردشگری[1] در سال 1991 به بررسی مفهوم گردشگری در حوزه‌ای فراتر از تعاریف کلیشه‌ای تعطیلات پرداخته‌است. تعریفی که رسماً پذیرفته شده‌است: فعالیت‌هایی که شخص در طی سفر و در زمان اقامت در محلی به جز محیط متعارف خود به مدت کمتر از یک سال متوالی و با اهدافی چون گذراندن اوقات فراغت، کسب و کار و غیره انجام می‌دهد. اصطلاح محیط متعارف (معمول) جابه‌جایی‌های بین محیط‌های سکونت معمول و سفرهای منظم و عادی بین محل اقامت و محیط کار را شامل نمی‌شود (گلدنر و ریچی، 1392: 24).

 انواع گردشگری

منتشرشده در گروه مدیریت
جمعه, 20 ارديبهشت 1392 21:53

گردشگری درمانی، صنعتی ارزآور

زندگی صنعتی در بیشتر کشورهای دنیا نیازهایی را برای مردم جوامع مختلف ایجاد کرده است که توجه به سلامت از مهم ترین آنهاست. هم اکنون تمایل مردم برای استفاده از منابع طبیعی و ویتامینها، کاهش درد، تسلط بر استرس، افزایش سلامت روح و روان و جسم بسیار چشمگیر است.

منتشرشده در گروه مدیریت