تعطیلات نوروز به عنوان پرترددترین روزهای سال در نظر گرفته‌می‌شود. روزهایی که فعالان گردشگری تجربه‌ای متفاوت از سایر روزهای سال را پشت سر می‌گذارند. تجربه‌ای که از آن به عنوان گردشگری انبوه یا به نوعی گردشگری بی‌انضباط نام برده می‌شود.

منتشرشده در گروه مدیریت

جامعه صنعتی، از یک طرف نیاز به جهانگردى را خلق کرد و از طرف دیگر شرایط مثبتى به‌وجود آورد، که این پدیده در سطح تمامى جامعه مطرح شود.

جهانگردى که تا اواخر قرن نوزدهم از امتیازات انحصارى طبقه کوچک و مرفه جوامع آن زمان بود، پس از پیدایش نخستین سازمان‌هاى جهانگردى و مؤسسات آموزشى و پرورشی، گسترش چشمگیر خود را آغاز کرد.

منتشرشده در گروه مدیریت