شنبه, 16 آذر 1392 10:03

نیکول فریدنی

نیکول فریدنی در 28 دی ماه 1314 در شیراز به دنیا آمد و از 14 سالگی دوربین دست گرفت و عکاسی کرد

و دست روزگار او را در سن 14 سالگی به کرمان کشاند؛ جایی که قرار بود استعداد عکاسی او آنجا شکوفا شود.

پنج شنبه, 06 تیر 1392 19:48

Ansel Easton Adams

انسل ایستون آدامز (20 فوریه 1984 تا  22 آوریل 1902) بزرگترین عکاس آمریکایی در تمام دوران  در نظر گرفته شده است ، او را برای عکس های سیاه و سفید خود از غرب آمریکا، به خصوص یوسمیت، یلوستون، گراند کانیون و پارک های ملی میشناسند.

صفحه2 از2