جمعه, 20 ارديبهشت 1392 23:59

توریسم سیاه و مقاصد آن

محوطه تاریخی پمپی که زمانی تنها مقصد توریسم سیاه محسوب می‌شد اکنون الگویی شده برای محوطه‌های مصیبت‌زده جهان تا با این نوع توریسم، از زیر بار سنگین مصیبت وبلایای طبیعی و اجتماعی قد راست کنند.

منتشرشده در گروه مدیریت