شنبه, 21 ارديبهشت 1392 10:21

توریسم آشپزی و رستوران

غلامرضا شهدادیان راهنمای گردشگری در این‌باره می‌گوید: «مشكل ما از همان اول با پسوند كباب آغاز می‌شود. چراکه جدای انواع كباب، بقیه مواد غذایی مانند ماهی را هم كباب می‌كنند و این برای مسافر نمایی از تنبلی آشپزی ایرانی است كه نمی‌خواهند تنوع ایجاد كنند. این در حالی است كه در كشورهای دیگر با ماهی انواع و اقسام سوپ و غذا را درست می‌كنند ولی ما فقط كباب آن را به مسافر می‌دهیم. درست است كه در برخی مناطق غذایی مثل قلیه‌ماهی داریم ولی چیزی نیست كه در رستوران‌ها ارائه شود.«

منتشرشده در گروه مدیریت